VÁVRA, Dušan and Pavel ŠINDELÁŘ. Náboženství Číny a Japonska : sborník statí (Chinese and Japanese religions : collection of essays). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 332 pp. ISBN 978-80-210-5456-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Náboženství Číny a Japonska : sborník statí
Name in Czech Náboženství Číny a Japonska : sborník statí
Name (in English) Chinese and Japanese religions : collection of essays
Authors VÁVRA, Dušan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Pavel ŠINDELÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 332 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00059026
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5456-1
Keywords (in Czech) Čína; Japonsko; náboženství
Keywords in English China; Japan; religions
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D., učo 235643. Changed: 18/2/2016 16:04.
Abstract
Sborník zahrnuje statě věnující se vybraným základním aspektům problematiky náboženství v čínské a japonské kultuře. První část sborníku, věnovaná Číně, sestává z osmi kapitol. Z nich se čtyři zabývají náboženstvím v tradiční čínské kultuře a čtyři náboženskou situací v moderní Číně. Druhá část sborníku se věnuje náboženství Japonska a zahrnuje tři kapitoly, které se zabývají japonským buddhismem, šintoismem a problematikou nových náboženských hnutí v soudobém Japonsku.
Abstract (in English)
The collection includes essays focusing on various fundamental aspects of religions in China and Japan. The first part of the collection consists of eight essays focused on China. Four essays are concerned with topics from ancient China and the other four are concerned with modern topics. The second part of the collection focuses on Japan. It includes three chapters dealing with Japanese Buddhism, shinto, and the problem of new religious movements in Japan.
PrintDisplayed: 26/9/2020 04:05