MOCHŤAK, Michal. Konflikt drogových kartelov v Mexiku (Drug-Related Conflict in Mexico). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2011, vol. 18, No 2, p. 160-181. ISSN 1211-3247.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konflikt drogových kartelov v Mexiku
Name (in English) Drug-Related Conflict in Mexico
Authors MOCHŤAK, Michal (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Politologický časopis, Brno, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2011, 1211-3247.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00052628
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Mexiko; organizovaný zločin; konflikt; vojna; UCDP; drogy
Keywords in English Mexico; organized crime; conflict; war; UCDP; drugs
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D., učo 219883. Changed: 3. 4. 2012 16:45.
Abstract
Cieľom textu je analyzovať konflikt, ktorý prebieha v Spojených štátoch mexických medzi centrálnou vládou a kartelmi na jednej strane a kartelmi medzi sebou navzájom na strane druhej. Výskumná otázka je zameraná na identifikovanie základných charakteristík aktérov a samotnej dynamiky bojov.V jadre ma odpovedať na charakter konfliktu a priradiť výstup k modifikovanej kódovacej tabuľke, ktorú vypracovala Uppsalská univerzita v rámci projektu Uppsala Conflict Data Program (UCDP).
Abstract (in English)
The paper analyses both the conflict between the federal government and organized crime groups, and the war between the organized crime groups themselves in Mexico at the beginning of 21st century. The analytical framework consists of the analysis of violence and the dynamic of conflicts according to the theoretical background defined by the Uppsala Conflict Data Program. The article briefly discusses the history of conflict, the relevant actors, incompatibility, the dynamics clashes and possible solutions.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 14:26