KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 s. ISBN 978-80-210-5535-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit
Název česky Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit
Autoři KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK.
Vydání 1. vydání. Brno, 81 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-5535-3
Klíčová slova česky informační gramtonost; vyhledávání informací; elektronické informační zdroje; online databáze; scientometrie; impact factor; h-index; SNIP; SJR; publikační etika; citační etika; citování; citační styly
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., učo 28647. Změněno: 2. 12. 2011 22:07.
Anotace
Skripta jsou pracovním sešitem do předmětu Získávání vědeckých inforrmací a jejich primárním cílem je stručně a srozumitelně vysvětlit možnosti užívání elektronických informačních zdrojů na MU (EIZ), metody efektivního vyhledávání odborných informací v online databázích, používání citačních manažerů usnadňujících vkládání citací do textu, postupy správného citování podle různých citačních stylů, základní etické zásady publikování a citování, vyhodnocování kvality informací pomocí scientometrických ukazatelů (impact factor, h-index apod.). Součástí výkladových částí jsou praktická cvičení.
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 00:41