SOJKA, Petr. Towards a Digital Mathematics Library: On the Crossroad. In DML 2011 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2011. s. 1--6, 6 s. ISBN 978-80-210-5542-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Towards a Digital Mathematics Library: On the Crossroad
Název česky Na křižovatce k Digitální matematické knihovně
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Czech Republic, DML 2011 Towards a Digital Mathematics Library, od s. 1--6, 6 s. 2011.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW fulltext v digitální knihovně Workshop website
Kód RIV RIV/00216224:14330/11:00052714
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-5542-1
Klíčová slova česky DML; digitální knihovny; návrh digitální knihovny;implementace digitální knihovny;Web 2.0;vyhledávání informací;
Klíčová slova anglicky DML; digital libraries; design of digital library;implementation of digital library;Web 2.0;information retrieval
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 10. 5. 2013 11:49.
Anotace
The DML workshop's objectives were to formulate the strategy and goals of a global mathematical digital library and to summarize the current successes and failures of ongoing technologies and related projects. There is already experience with building regional DMLs or building big thematic scientific digital libraries. EuDML project reached it half-life period. While there are already big fulltext digital libraries in some domains like PubMed Central in the biomedical domain, Inspire in high-energy physics, why did not these emerge in other scientific areas? Will EuDML project in mathematics follow their success? Which crucial decisions has to be taken so that the heritage of mathematics would be sustainably at fingertips of scientists? We pose such and other questions, and try to find some answers in papers of this proceedings.
Anotace česky
Cíle workshopu byly formulovat strategii a cíle globální matematické digitální knihovny a shrnout dosavadní úspěchy a selhání současných technologií a relelantních projektů. Již existují zkušenosti s budováním menších knihoven a/nebo vytvářením velkých tematických vědeckých digitálních knihoven. Proč tu již jsou plnotextové digitální knihovny jako PubMed v biomedicíně, ale v jiných oblastech žádné? Zkoušíme klást tyto a podobné otázky, a zkoušíme některé v tomto sborníku zodpovědet.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
250503, interní kód MUNázev: The European Digital Mathematics Library (Akronym: EuDML)
Investor: Evropská unie, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2020 03:16