POLČÁK, Radim. Information Methodology in Law. In Kleve, P., Noortwijk, K. Something Bigger than Yourself. 1st ed. Rotterdam: Erasmus School of Law, 2011. p. 215-238. Erasmus University Trust Fund. ISBN 978-90-70116-21-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Information Methodology in Law
Name in Czech Informační metodologie v právu
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Rotterdam, Kleve, P., Noortwijk, K. Something Bigger than Yourself, p. 215-238, 24 pp. Erasmus University Trust Fund, 2011.
Publisher Erasmus School of Law
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00052827
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-90-70116-21-7
Keywords (in Czech) právní informatika; právo ICT; entropie
Keywords in English legal informatics; ICT law; entropy
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 22/3/2016 12:29.
Abstract
The chapter discusses law as social information system and offers information methods in order to improve its social functions. Using the grounds of cybernetics and mathematics, it also argues the existence of basic values of law and inevitability of the use of intuitive methods.
Abstract (in Czech)
Kapitola diskutuje pojetí práva jako společenského informačního systému a nabízí použití informačních metod ke zkvalitnění jeho společenských funkcí. Za použití základů kybernetiky a matematiky rovněž argumentuje existenci základních hodnot v právu a nutnost použití intuitivních metod.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 11/5/2021 22:11