UNGERMAN, Šimon. Schwertgurte des 9. bis 10. Jahrhunderts in West- und Mitteleuropa (Sword belts of 9th and 10th century in western and central Europe). In Macháček, J. – Ungerman, Š. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. p. 575-608. ISBN 978-3-7749-3730-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Schwertgurte des 9. bis 10. Jahrhunderts in West- und Mitteleuropa
Name (in English) Sword belts of 9th and 10th century in western and central Europe
Authors UNGERMAN, Šimon (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bonn, Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas 14, p. 575-608, 34 pp. 2011.
Publisher Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH
Other information
Original language German
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00052850
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-3-7749-3730-7
Keywords (in Czech) raný středověk; meč; opasek
Keywords in English Early Middle Ages; sword; belt; mount; Slavs; Carolingian Empire
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 2. 4. 2012 12:58.
Abstract
Der Artikel fasst bisherige Kenntnisse ueber Schwertgurte der 9. und 10. Jhdt. in West- und Mitteleuropa. Man kann drei Haupttypen von Schwerthurten unterscheiden: Gurt mit kleeblatfoermigem Beschlag, Typ Závada und Typ Marsum. Alle drei Typen enstanden in Karolingerreich.
Abstract (in Czech)
Článek shrnuje dosavadní bádání o mečových pásech z 9. a 10. století v západní a střední Evropě a zveřejňuje některé dosud nepublikované nebo v literatuře málo známé exempláře. Autor rozlišuje tři hlavní typy mečových pásů: s trojlistým kováním, typ Závada a typ Marsum. Všechny vznikly na území Franské říše v době karolinské.
Abstract (in English)
The paper sums up the hitherto knowledge of sword belts from the 9th and 10th centuries in central and western Europe. Sword belts were of a relatively heterogeneous appearance. We can distinguish three main types: sets with trefoil mount, and the Závada and Marsum types. All three types of sword belt sets emerged on the territory of the Frankish Empire.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Ungerman_2011_cesky.doc Licence Creative Commons  File version Ungerman, Š. 14. 3. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/947566/Ungerman_2011_cesky.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/947566/Ungerman_2011_cesky.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/947566/Ungerman_2011_cesky.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/947566/Ungerman_2011_cesky.doc?info
Uploaded/Created
Wed 14. 3. 2012 09:54

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Ungerman_2011_cesky.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/947566/Ungerman_2011_cesky.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/947566/Ungerman_2011_cesky.doc
File type
Word (application/msword)
Size
311 KB
Hash md5
b39e6e8afbefcc8ecbd31911586c64af
Uploaded/Created
Wed 14. 3. 2012 09:54

Ungerman_2011_cesky.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/947566/Ungerman_2011_cesky.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/947566/Ungerman_2011_cesky.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
114,4 KB
Hash md5
9bc9865c4b040d8c4b57aeb242cb091b
Uploaded/Created
Wed 14. 3. 2012 09:56

Ungerman_2011_cesky.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/947566/Ungerman_2011_cesky.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/947566/Ungerman_2011_cesky.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
364,9 KB
Hash md5
6efcd405ba1a7fe5d2e1d079f497617c
Uploaded/Created
Wed 14. 3. 2012 09:56
Ungerman_2011.pdf Licence Creative Commons  File version Ungerman, Š. 13. 3. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/947566/Ungerman_2011.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/947566/Ungerman_2011.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/947566/Ungerman_2011.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/947566/Ungerman_2011.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 13. 3. 2012 16:01

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Ungerman_2011.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/947566/Ungerman_2011.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/947566/Ungerman_2011.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,5 MB
Hash md5
94614eae97049fe391552f8f5eab9863
Uploaded/Created
Tue 13. 3. 2012 16:01

Ungerman_2011.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/947566/Ungerman_2011.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/947566/Ungerman_2011.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
147,7 KB
Hash md5
effe76f4b82107e8f66aee410d1853ce
Uploaded/Created
Tue 13. 3. 2012 16:04
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 3. 2023 04:44