Informační systém MU
UNGERMAN, Šimon. Schwertgurte des 9. bis 10. Jahrhunderts in West- und Mitteleuropa (Sword belts of 9th and 10th century in western and central Europe). In Macháček, J. – Ungerman, Š. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. p. 575-608. ISBN 978-3-7749-3730-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Schwertgurte des 9. bis 10. Jahrhunderts in West- und Mitteleuropa
Name (in English) Sword belts of 9th and 10th century in western and central Europe
Authors UNGERMAN, Šimon (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bonn, Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas 14, p. 575-608, 34 pp. 2011.
Publisher Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH
Other information
Original language German
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00052850
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-3-7749-3730-7
Keywords (in Czech) raný středověk; meč; opasek
Keywords in English Early Middle Ages; sword; belt; mount; Slavs; Carolingian Empire
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 2. 4. 2012 12:58.
Abstract
Der Artikel fasst bisherige Kenntnisse ueber Schwertgurte der 9. und 10. Jhdt. in West- und Mitteleuropa. Man kann drei Haupttypen von Schwerthurten unterscheiden: Gurt mit kleeblatfoermigem Beschlag, Typ Závada und Typ Marsum. Alle drei Typen enstanden in Karolingerreich.
Abstract (in Czech)
Článek shrnuje dosavadní bádání o mečových pásech z 9. a 10. století v západní a střední Evropě a zveřejňuje některé dosud nepublikované nebo v literatuře málo známé exempláře. Autor rozlišuje tři hlavní typy mečových pásů: s trojlistým kováním, typ Závada a typ Marsum. Všechny vznikly na území Franské říše v době karolinské.
Abstract (in English)
The paper sums up the hitherto knowledge of sword belts from the 9th and 10th centuries in central and western Europe. Sword belts were of a relatively heterogeneous appearance. We can distinguish three main types: sets with trefoil mount, and the Závada and Marsum types. All three types of sword belt sets emerged on the territory of the Frankish Empire.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 24. 1. 2022 19:20