UNGERMAN, Šimon. Tzv. blatnicko-mikulčický horizont a jeho vliv na chronologii raného středověku (The so-called Blatnica-Mikulčice horizon and its influence on the early medieval chronology). In Turčan, V. Karolínska kultúra a Slovensko. Štúdie. Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia, Supplementum 4. 1. vyd. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2011. p. 135-151. ISBN 978-80-8060-264-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tzv. blatnicko-mikulčický horizont a jeho vliv na chronologii raného středověku
Name (in English) The so-called Blatnica-Mikulčice horizon and its influence on the early medieval chronology
Authors UNGERMAN, Šimon (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, Karolínska kultúra a Slovensko. Štúdie. Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia, Supplementum 4, p. 135-151, 17 pp. 2011.
Publisher Slovenské národné múzeum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00052875
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-8060-264-2
Keywords (in Czech) raný středověk; Velká Morava; chronologie; hmotná kultura; hradiště
Keywords in English Early Middle Ages; Great Moravia; chronology; material culture; hillfort
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 2. 4. 2012 13:19.
Abstract
Tzv. blatnicko-mikulčický horizont (BMH) patřil dlouho k základním stavebním kamenům raně středověké chronologie ve střední Evropě. V poslední době se začínaly v literatuře ozývat hlasy navrhující revizi této problematiky. Článek shrnuje kritické názory na BMH a rozebírá negativní vliv této koncepce na chronologii raně středověké hmotné kultury a celých lokalit, hlavně hradišť.
Abstract (in English)
The Blatnica-Mikulčice horizon (BMH) counted for a long time among crucial building stones of our early medieval archaeology. In the last time, however, voices began to resound in literature that this concept would deserve a comprehensive re-evaluation. This is also the topic of the submitted paper, which evaluates the role that BMH has played in the early medieval chronology on the territory of former Czechoslovakia. The author comes to the conclusion that BMH introduced into the research considerable chronological contradictions and discrepancies because the dates derived from this horizon, under the present state of knowledge, cannot be interconnected with those acquired from other sources.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 7. 8. 2022 19:01