VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii (Medieval Encounters with the Other. Idolatres, Jews, Saracens and Heretics in Missionary Reports about Asia). 1. vyd. Praha: Argo, 2011. 209 pp. Každodenní život 47. ISBN 978-80-257-0399-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii
Name in Czech Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii
Name (in English) Medieval Encounters with the Other. Idolatres, Jews, Saracens and Heretics in Missionary Reports about Asia
Authors VALTROVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 209 pp. Každodenní život 47, 2011.
Publisher Argo
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00049934
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-257-0399-1
Keywords (in Czech) středověké křesťanské misie v Asii; křesťané a jinověrci
Keywords in English Medieval Christian missions in Asia; Christians and non-Christians
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Changed: 30/1/2013 13:47.
Abstract
Kniha analyzuje zprávy středověkých cestopisů, jejichž autory jsou významní evropští misionáři (Jan Plano z Carpini, Vilém Rubruk, Odorik z Pordenone, Jan Marignola, Jordanus Katalánský), kteří působili v různých oblastech Asie v období mezi polovinou 13. a polovinou 14. století. Práce je věnována především procesu poznávání a utváření reprezentací "jiných" - východních křesťanů, muslimů, židů i příslušníků tradičních asijských náboženství v misionářských zprávách s ohledem na prostředky a průběh misijní činnosti.
Abstract (in English)
The book analyses reports of several medieval European missionaries (John of Plano Carpini, William of Rubruck, Odoric of Pordenone, Johnof Marignola, Jordan of Catala) who travelled through different parts of Asia duringthe 13th and 14th centuries. The book focuses on the process of encountering, describing and representing of Others - Eastern Christians, Muslims, Jews and also followers of traditional Asian religions in these reports.
Links
GP401/08/P347, research and development projectName: Obraz jinověrců ve středověkých cestopisech do Asie
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 20/9/2020 01:23