JANKOVÝCH, Vladislav a Petr HLAĎO. Evaluace vědomostí, dovedností a kompetencí absolventů pohledem zaměstnavatelské sféry. In LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. (ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 / Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2011 [CD-ROM]. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 93-101. ISBN 978-80-7375-535-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evaluace vědomostí, dovedností a kompetencí absolventů pohledem zaměstnavatelské sféry
Název anglicky Evaluation of graduates' knowledge, skills and competencies from the employers' point of view
Autoři JANKOVÝCH, Vladislav a Petr HLAĎO.
Vydání Brno, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 / Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2011 [CD-ROM], s. 93-101, 2011.
Nakladatel Mendelova univerzita v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7375-535-5
Klíčová slova česky Vědomosti, dovednosti, schopnosti, absolvent, terciární vzdělávání, bakalářské studium, celoživotní vzdělávání
Klíčová slova anglicky Knowledge, skills, abilities, graduate, tertiary education, university education, lifelong learning
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Vladislav Jankových, DiS., učo 65130. Změněno: 3. 3. 2013 20:34.
Anotace
Příspěvek seznamuje s dílčími výsledky vědecko-výzkumného projektu, který byl orientován na posouzení uplatnění absolventů Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně na trhu práce. V příspěvku je hodnocena míra vybavenosti absolventů této vzdělávací instituce teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi, a to z pohledu zaměstnavatelů. Dále je posuzována míra propojení vědomostí s dovednostmi spojenými s příslušným oborem studia. Na závěr jsou identifikovány vědomosti, dovednosti a schopnosti, které zaměstnavatelé u absolventů považují za nejdůležitější.
Anotace anglicky
The paper introduces partial results of the research project. This research project was focused on assessment of graduates of Institute of lifelong learning of Mendel University in Brno asserting on employment market. The paper evaluated the level of theoretical knowledge and practical skills of these graduates from the employers' point of view. Furthermore, it assesses the interconnection of knowledge and skills related to the relevant field of study. Finally, there are identified knowledge, skills and abilities that employers of graduates consider as most important.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 09:02