MACEK, Jakub. Poznámky k vývoji studií nových médií (Notes on History of New Media Studies). Mediální studia. 2011, vol. 5, No 1, p. 6-35. ISSN 1801-9978.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poznámky k vývoji studií nových médií
Name (in English) Notes on History of New Media Studies
Authors MACEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Mediální studia, 2011, 1801-9978.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plný text statě / Full text of the paper
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00052969
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) nová média; studia nových médií; mediální studia; metapole bádání; kyberkultura; sociální konstruktivismus
Keywords in English new media; new media studies; media studies; metafield of studies; cyberculture; social constructivism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 9/6/2012 18:44.
Abstract
Stať se zabývá vývojem studií nových médií a jejich vztahem k mediálním studiím. Studia nových médií jsou zde nahlížena jako interdisciplinární akademické metapole, v němž se sociální vědy a humanitní obory setkávají ve výzkumu a teoretizování nových informačních a komunikačních technologiích založených na digitálním kódování obsahů a v jehož rámci je k těmto technologiím přistupováno jako k sociálním a kulturním fenoménům. Vzhledem k tomu, že mediální studia jsou jen jedním z oborů, jež tematickou oblast nových médií kolonizují, identifikuje studie v první řadě ta témata, která tato jsou v oblasti zájmu právě této disciplíny. Následně pak stať rekonstruuje vývoj studií nových médií od 60. let 20. století po první desetiletí 21. století, a to s důrazem na ty klíčové vlivy, které metapole studií nových médií a jeho teoretickou a empirickou výbavu formovaly.
Abstract (in English)
The paper deals with new media studies and focuses on their historical development and their relationship to media studies. New media studies are conceived as a interdisciplinary metafield of shared interest where social sciences and humanities meet in their need to research and theorize new ICT based on digital coding of contents as social and cultural phenomena. Since media studies play role of one of several disciplines colonizing the thematic field of new media, the paper at the first place aims to identify set of new media issues being solved specifically by this discipline. Consequently, the paper reconstructs history of new media studies since 1960s until 2000s, with an emphasis on key influences that shaped the metafield of new media studies and formed their theoretical and empirical body.
PrintDisplayed: 16/6/2021 00:41