DANIHELKA, Jiří. Znovu o rozrazilu pamětníkolistém, Veronica acinifolia (Veronica acinifolia revisited). Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2011, vol. 46, No 1, p. 45-50. ISSN 1211-5258.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Znovu o rozrazilu pamětníkolistém, Veronica acinifolia
Name in Czech Znovu o rozrazilu pamětníkolistém, Veronica acinifolia
Name (in English) Veronica acinifolia revisited
Authors DANIHELKA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Zprávy České botanické společnosti, Praha, Česká botanická společnost, 2011, 1211-5258.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00052999
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English alien species; Czech Republic; neophyte; Plantaginaceae; Scrophulariaceae
Tags AKR, rivok
Changed by Changed by: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926. Changed: 22. 4. 2012 16:37.
Abstract
Veronica acinifolia byla opakovaně uvedena jako zavlečený druh české květeny. Revize příslušného dokladu od Černošic za středních Čech, který pořídil v roce 1908 F. Sedláček (dnes v herbáři Masarykovy univerzity) ukázala, že rostlina patří k druhu Veronica triphyllos. Veronica acinofila zatím tedy nebyla do českých zemí zavlečena.
Abstract (in English)
Veronica acinifolia has been repeatedly reported as an alien species of the Czech flora. These reports are based on a short study by M. Smejkal published in this journal in 1970. The corresponding herbarium specimen, a single tiny plant originally identified as V. verna and since the 1920s deposited at BRNU, was collected in 1908 by F. Sedláček near Černošice in central Bohemia. It was later revised as V. acinifolia by E. Lehmann, but this rather remarkable record remained neglected until 1970. However, a careful inspection of the specimen has shown that the dwarfy plant unambiguously represents V. triphyllos. Consequently,for the time being, V. acinifolia should be excluded from the list of alien species of the Czech flora.
Links
LC06073, research and development projectName: Centrum pro výzkum biodiverzity
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Biodiversity Research Center
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Diversity of Biotic Communities and Populations: Causal Analysis of variation in space and time
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.pdf   File version Danihelka, J. 22. 4. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949329/Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/949329/Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/949329/Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/949329/Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 22. 4. 2012 16:37, Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926
Attributes
 

Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949329/Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949329/Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
191,6 KB
Hash md5
a4e5fc1c32920a22ba6ad3576dca2096
Uploaded/Created
Sun 22. 4. 2012 16:37

Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949329/Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949329/Danihelka_2011_Veronica_acinifolia.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
16,8 KB
Hash md5
e2d97f55ba6ca7648c0cbf8d1f74b502
Uploaded/Created
Sun 22. 4. 2012 16:40
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 3. 2023 08:36