NYKODÝM, Jiří, Martin ZVONAŘ and Martin SEBERA. Pohybová aktivita studentů Masarykovy univerzity (Physical activity of Masaryk University students). Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, 2011/5, No 1, p. 57-63. ISSN 1802-7679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohybová aktivita studentů Masarykovy univerzity
Name in Czech Pohybová aktivita studentů Masarykovy univerzity
Name (in English) Physical activity of Masaryk University students
Authors NYKODÝM, Jiří (203 Czech Republic, guarantor), Martin ZVONAŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin SEBERA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, 1802-7679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/11:00053010
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) intenzivní pohybová aktivita; středně zatěžující pohybová aktivita; chůze; aktivní životní styl; dotazník IPAQ
Keywords in English high intensity physical aktivity; middle intensity physical activity; walking; active life style; questionnaire IPAQ
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 13/4/2012 13:07.
Abstract
Výzkum pohybové aktivity studentů Masarykovy univerzity byl proveden prostřednictvím dotazníkového šetření na souboru 1327 respondentů. Výzkum probíhal v letech 2008 až 2009 a přinesl celou řadu významných zjištění jak z hlediska plnění zdravotních doporučení, tak z hlediska sídla respondentů. Za nejvýznamnější zjištění lze považovat, že muži jsou celkově aktivnější než ženy, že 65,3 % studentů plní alespoň jedno z doporučení pro pohybovou aktivitu a že s růstem velikosti lokality klesá intenzivní pohybová aktivita mužů, u žen je naopak nejvyšší intenzivní pohybová aktivita ve velkých městech.
Abstract (in English)
Physical activity research on Masaryk University students was realized through the questionnaire examination of 1327 respondents. Researches proceeded in years 2008 and 2009 and bring considerable number of significant results both in aspect of health recommendations observance and in aspect of respondent’s residency. We can consider as most significant following results. Men as a whole are more active than women. 65,3 % of students fulfil at least one of recommendation for locomotion activity. As the area of locality grows the intensity of locomotion activity of men decreases. Highest intensity of locomotion activity of women is in big cities.
PrintDisplayed: 26/10/2020 20:41