ŠIMON HILSCHER, Roman a Petr ZEMÁNEK. Overview of Weyl-Titchmarsh theory for second order Sturm-Liouville equations on time scales. Int. J. Difference Equ. Delhi: Research India Publications, 2011, roč. 6, č. 1, s. 39-51. ISSN 0973-6069.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Overview of Weyl-Titchmarsh theory for second order Sturm-Liouville equations on time scales
Název česky Přehled Weylovy-Titchmarshovy teorie pro Sturmovy-Liouvilleovy rovnice druhého řádu na časových škálách
Autoři ŠIMON HILSCHER, Roman (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr ZEMÁNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Int. J. Difference Equ. Delhi, Research India Publications, 2011, 0973-6069.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Indie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00049959
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky časová škála; Weylova-Titchmarshova teorie; Sturmova-Liouvilleova rovnice druhého řádu; m(λ)-funkce; Weylův disk; Weylova kružnice; limitní bod; limitní kružnice
Klíčová slova anglicky Time scale; Weyl-Titchmarsh theory; Second order Sturm-Liouville dynamic equation; m(λ)-function; Weyl disk; Weyl circle; Limit point case; Limit circle case
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., učo 1023. Změněno: 5. 4. 2012 09:05.
Anotace
In this paper we present an overview of the basic Weyl-Titchmarsh theory for second order Sturm-Liouville equations on time scales. We construct m(lambda)-function, the Weyl solution, and Weyl disk. We justify the terminology ``disk'' by its geometric properties, show explicitly the coordinates of the center of the disk, and calculate its radius. We show that the dichotomy regarding the square-integrable solutions known in the continuous time and discrete theory works in the same way for general time scales.
Anotace česky
V tomto článku prezentujeme přehled základní Weylovy-Titchmarshovy teorie pro Sturmovy-Liouvilleovy rovnice druhého řádu na časových škálách. Konstruujeme m(lambda)-funkci, Weylovo řešení a Weylův disk. Terminologie ``disk'' je zdůvodněna geometrickými vlastnostmi - odvodili jsme souřadnice středu disku a jeho poloměr. Dále jsme ukázali, že dichotomie řešení integrovatelných s kvadrátem, která je známa ve spojitém a diskrétním případě, funguje stejně i pro obecné časové škály.
Návaznosti
GC201/09/J009, projekt VaVNázev: Oscilační a spektrální teorie diferenciálních a diferenčních systémů
Investor: Grantová agentura ČR, Oscilační a spektronální teorie diferenciálních a diferenčních systémů
MSM0021622409, záměrNázev: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
MUNI/A/0964/2009, interní kód MUNázev: Matematické struktury (Akronym: Matematické struktury)
Investor: Masarykova univerzita, Matematické struktury, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2023 07:46