BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER, Lucie PEKÁRKOVÁ and Jitka DAŇKOVÁ. Tvorba a zveřejňování e-publikací na Masarykově univerzitě (Designing and publishing electronic material at Masaryk Univerzity). In Ing. Peter Haľko, PhDr. Zuzana Karnišová. UNINFOS 2011. Prešov: EUNIS Slovensko, Prešovská univerzita v Prešove, 2011. p. 25-28. ISBN 978-80-970790-1-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tvorba a zveřejňování e-publikací na Masarykově univerzitě
Name (in English) Designing and publishing electronic material at Masaryk Univerzity
Authors BRANDEJS, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jitka BRANDEJSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ľuboš LUNTER (703 Slovakia, belonging to the institution), Lucie PEKÁRKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jitka DAŇKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Prešov, UNINFOS 2011, p. 25-28, 4 pp. 2011.
Publisher EUNIS Slovensko, Prešovská univerzita v Prešove
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00053067
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-970790-1-7
Keywords (in Czech) e-learning;Elportál;e-publikace;multimédia
Keywords in English e-learning;Elportal;electronic publications;multimedia
Tags e-learning, IS MU, multimedia, uživatelská podpora
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Changed: 11. 4. 2012 10:16.
Abstract
E-learning je na Masarykově univerzitě úzce spjatý s univerzitním informačním systémem (IS MU), ve kterém jsou plně integrovány nástroje pro tvorbu pokročilých e-learningových objektů s využitím multimédii. Díky dlouhodobé uživatelské podoře a centrálního specializovaného pracoviště pro tvorbu multimediálních objektů v rámci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT vznikají ve spolupráci s učiteli pokročilá multimediální výuková díla. Kromě využití těchto elektronických výukových pomůcek ve výuce poptávali učitelé také publikační platformu pro tato elektronická díla. Proto vývojový tým IS MU nabízí uživatelům možnost publikovat svá díla na e-learningovém portále Masarykovy univerzity – Elportále (http://elportal.cz/), a zpřístupnit tak elektronické publikace nejen svým studentům, ale i široké veřejnosti. Elportál disponuje vlastním ISSN číslem a pokud splní publikace podmínky, mohou nově získat také vlastní ISBN identifikátor. V současnosti nabízí 127 elektronických publikací z různých oborů. Příspěvek přiblíží kromě samotného Elportálu i proces tvorby elektronických publikací ve spolupráci se specialisty na multimédia, pravidla zveřejňování, recenzování děl a zhodnocuje další přínosy pro učitele MU i uživatele z řad veřejnosti.
Abstract (in English)
E-learning at Masaryk University is closely connected with University’s Information System (IS MU) and its tools used for creating advanced e-learning objects incorporating multimedia. A team of technicians specializing in multimedia object design (working within a project titled /System of Education for Programs of Studies Innovation with IT Support)/ and long-term technical support provided to users make it possible for teachers to create advanced multimedia-driven educational material. In the past, apart from the design assistance, teachers also requested a publication platform enabling them to publish their works. As a result, the IS MU development team designed an e-learning portal called /Elportal /(available at http://elportal.cz/) and made the electronic material accessible not only to the MU students, but also to the general public. Elportal has its own ISSN and ISBN and currently houses 127 publications in various areas. The paper focuses on the portal as well as the process of designing electronic material in cooperation with multimedia specialists, rules governing its publication and review procedures. It also evaluates its benefits for both MU teachers and the general public.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Clanek_UNINFOS2011 Licence Creative Commons  File version Lunter, Ľ. 11. 4. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Clanek_UNINFOS2011
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/949948/Clanek_UNINFOS2011
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Clanek_UNINFOS2011?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/949948/Clanek_UNINFOS2011?info
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:44

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320
 • a concrete person Mgr. Jitka Daňková, učo 173357
 • a concrete person doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116
 • a concrete person Ing. Jitka Brandejsová, učo 2893
 • a concrete person RNDr. Ing. Lucie Pekárková, učo 60555
Attributes
 

Clanek_UNINFOS2011

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Clanek_UNINFOS2011
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949948/Clanek_UNINFOS2011
File type
Word (application/msword)
Size
515,5 KB
Hash md5
cc91b9a0caffa7e4ed8a6654a1b83623
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:44

Clanek_UNINFOS2011.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Clanek_UNINFOS2011.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949948/Clanek_UNINFOS2011.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
11,9 KB
Hash md5
b38c1a56a05421de32beafed19429d55
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:48

Clanek_UNINFOS2011.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Clanek_UNINFOS2011.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949948/Clanek_UNINFOS2011.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
595,3 KB
Hash md5
da0ab6120289f6ba94467fd4783ed2e9
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:49
Draft_UNINFOS2011 Licence Creative Commons  File version Lunter, Ľ. 11. 4. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Draft_UNINFOS2011
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/949948/Draft_UNINFOS2011
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Draft_UNINFOS2011?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/949948/Draft_UNINFOS2011?info
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:43

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320
 • a concrete person Mgr. Jitka Daňková, učo 173357
 • a concrete person doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116
 • a concrete person Ing. Jitka Brandejsová, učo 2893
 • a concrete person RNDr. Ing. Lucie Pekárková, učo 60555
Attributes
 

Draft_UNINFOS2011

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Draft_UNINFOS2011
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949948/Draft_UNINFOS2011
File type
Word (application/msword)
Size
517,5 KB
Hash md5
b5b8b6c097fd6a50ede953291e9994ab
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:43

Draft_UNINFOS2011.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Draft_UNINFOS2011.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949948/Draft_UNINFOS2011.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,6 KB
Hash md5
6164280d8331108decfe754c4a3f939d
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:44

Draft_UNINFOS2011.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Draft_UNINFOS2011.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949948/Draft_UNINFOS2011.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
587,1 KB
Hash md5
49563ea15f64a245600218b195ba3fd1
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:45
Prezentace_UNINFOS2011 Licence Creative Commons Lunter, Ľ. 11. 4. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Prezentace_UNINFOS2011
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/949948/Prezentace_UNINFOS2011
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Prezentace_UNINFOS2011?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/949948/Prezentace_UNINFOS2011?info
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:48

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320
 • a concrete person Mgr. Jitka Daňková, učo 173357
 • a concrete person doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116
 • a concrete person Ing. Jitka Brandejsová, učo 2893
 • a concrete person RNDr. Ing. Lucie Pekárková, učo 60555
Attributes
 

Prezentace_UNINFOS2011

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Prezentace_UNINFOS2011
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949948/Prezentace_UNINFOS2011
File type
Microsoft Office Document (application/x-ole-storage)
Size
2,4 MB
Hash md5
8aa511e988eed0f58d9a3a38f05203a8
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:48

Prezentace_UNINFOS2011.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Prezentace_UNINFOS2011.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949948/Prezentace_UNINFOS2011.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
2,4 KB
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:52

Prezentace_UNINFOS2011.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/949948/Prezentace_UNINFOS2011.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/949948/Prezentace_UNINFOS2011.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,5 MB
Hash md5
fdc9824a355a0141b20c09ad2cf9f3c2
Uploaded/Created
Wed 11. 4. 2012 11:53
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 8. 2022 18:32