VĚŽNÍK, Antonín a Ondřej KONEČNÝ. Agriculture of the Czech Republic after Accession to the EU: Regional Differentiation. Moravian Geographical Reports. Brno: ÚGN, 2011, roč. 19, č. 1, s. 50–60. ISSN 1210-8812.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Agriculture of the Czech Republic after Accession to the EU: Regional Differentiation
Autoři VĚŽNÍK, Antonín (203 Česká republika, garant, domácí) a Ondřej KONEČNÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Moravian Geographical Reports, Brno, ÚGN, 2011, 1210-8812.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00053091
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000208708200005
Klíčová slova anglicky agriculture regional differentiation Common Agriculture Policy Czech Republic European Union districts of the Czech Republic
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 12. 3. 2012 13:51.
Anotace
Following 1990, the Czech agriculture entered into a dynamic transformation period. Due to the accession of the Czech Republic to the European Union and implementation of the Common Agricultural Policy, stabilization of the agricultural sector and its further development was expected. During this period, the output of the agricultural sector decreased, the number of bred farm animals significantly reduced and the area of arable land diminished. This paper focuses on the development of the Czech agriculture in the period 2001 - 2008, bringing attention to regional differentiation in the development of cattle, dairy cows and pig farming as significant characteristics of the general importance of agriculture in Czech districts. The paper also highlights the specific problems of the Czech agricultural sector and its declining dimension even in the period after the Czech Republic joined the EU.
Anotace česky
Se vstupem ČR do EU a ukotvením Společné zemědělské politiky se předpokládala stabilizace agrárního sektoru a jeho další rozvoj, neboť české zemědělství prošlo po roce 1990 dynamickým transformačním obdobím. Během tohoto období se snížil výkon zemědělského sektoru, významně se snížily počty chovaných zemědělských zvířat a výměra orné půdy. Předkládaný příspěvek se zaměřuje na vývoj českého zemědělství v období let 2001 – 2008, zejména je věnována pozornost regionální diferenciaci vývoje stavu skotu, dojnic a prasat, coby důležitých charakteristik celkového zemědělského významu v jednotlivých českých okresech. Příspěvek dále poukazuje na specifické problémy zemědělského sektoru a jeho klesající rozměr i v období po vstupu ČR do Evropské unie.
Návaznosti
MUNI/A/0966/2009, interní kód MUNázev: Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (Akronym: PROGLEZ)
Investor: Masarykova univerzita, Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2022 20:47