VĚŽNÍK, Antonín and Ondřej KONEČNÝ. Agriculture of the Czech Republic after Accession to the EU: Regional Differentiation. Moravian Geographical Reports. Brno: ÚGN, 2011, vol. 19, No 1, p. 50–60. ISSN 1210-8812.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Agriculture of the Czech Republic after Accession to the EU: Regional Differentiation
Authors VĚŽNÍK, Antonín (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Ondřej KONEČNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Moravian Geographical Reports, Brno, ÚGN, 2011, 1210-8812.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00053091
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000208708200005
Keywords in English agriculture regional differentiation Common Agriculture Policy Czech Republic European Union districts of the Czech Republic
Tags AKR, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 12/3/2012 13:51.
Abstract
Following 1990, the Czech agriculture entered into a dynamic transformation period. Due to the accession of the Czech Republic to the European Union and implementation of the Common Agricultural Policy, stabilization of the agricultural sector and its further development was expected. During this period, the output of the agricultural sector decreased, the number of bred farm animals significantly reduced and the area of arable land diminished. This paper focuses on the development of the Czech agriculture in the period 2001 - 2008, bringing attention to regional differentiation in the development of cattle, dairy cows and pig farming as significant characteristics of the general importance of agriculture in Czech districts. The paper also highlights the specific problems of the Czech agricultural sector and its declining dimension even in the period after the Czech Republic joined the EU.
Abstract (in Czech)
Se vstupem ČR do EU a ukotvením Společné zemědělské politiky se předpokládala stabilizace agrárního sektoru a jeho další rozvoj, neboť české zemědělství prošlo po roce 1990 dynamickým transformačním obdobím. Během tohoto období se snížil výkon zemědělského sektoru, významně se snížily počty chovaných zemědělských zvířat a výměra orné půdy. Předkládaný příspěvek se zaměřuje na vývoj českého zemědělství v období let 2001 – 2008, zejména je věnována pozornost regionální diferenciaci vývoje stavu skotu, dojnic a prasat, coby důležitých charakteristik celkového zemědělského významu v jednotlivých českých okresech. Příspěvek dále poukazuje na specifické problémy zemědělského sektoru a jeho klesající rozměr i v období po vstupu ČR do Evropské unie.
Links
MUNI/A/0966/2009, interní kód MUName: Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (Acronym: PROGLEZ)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26/5/2022 19:21