HANÁK, Jakub. Účast odborníků v řízeních týkajících se životního prostředí. In Cofola 2011 - Sborník příspěvků. 2011. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. s. 1037-1048, 11 s. ISBN 978-80-210-5582-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Účast odborníků v řízeních týkajících se životního prostředí
Název česky Účast odborníků v řízeních týkajících se životního prostředí
Název anglicky Participation of experts in environmental decision-making
Autoři HANÁK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2011. vyd. Brno, Cofola 2011 - Sborník příspěvků, od s. 1037-1048, 11 s. 2011.
Nakladatel Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00053094
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5582-7
Klíčová slova česky životní prostředí; správní řízení; odborníci
Klíčová slova anglicky environment; administrative procedure; experts
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 12. 3. 2012 10:27.
Anotace
V řízeních týkajících se životního prostředí musí být vedle formálních požadavků zohledňovány také odborné aspekty. Nerespektování vědeckých poznatků by mohlo mít na životní prostředí negativní vliv. Příspěvek popisuje jednotlivé způsoby, kterými dochází k zapojení odborné veřejnosti (expertů) do těchto řízení. Pozornost je věnována nejen procesu posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí a řízení o vydání integrovaného povolení, ve kterých je prvek odbornosti nejvíce promítnut, ale také dalším procesům, kde je rozhodováno o činnostech s významným dopadem na životní prostředí.
Anotace anglicky
In environmental decision-making is necessary to take account of technical aspects. Otherwise the decision could have negative environmental impact. This paper analyzed the position and functions of experts in different procedures in environmental law. Special attention is paid to environmental impact assessment procedure and the procedure on issuing of integrated permission, where experts ordinary participate. Other administrative processes related to environment are analyzed too.
Návaznosti
MUNI/A/1003/2010, interní kód MUNázev: Stavební zákon a ochrana životního prostředí (Akronym: SZOŽ)
Investor: Masarykova univerzita, Stavební zákon a ochrana životního prostředí, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 18:20