HANÁK, Jakub. Účast odborníků v řízeních týkajících se životního prostředí (Participation of experts in environmental decision-making). In Cofola 2011 - Sborník příspěvků. 2011th ed. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. p. 1037-1048, 11 pp. ISBN 978-80-210-5582-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Účast odborníků v řízeních týkajících se životního prostředí
Name in Czech Účast odborníků v řízeních týkajících se životního prostředí
Name (in English) Participation of experts in environmental decision-making
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2011. vyd. Brno, Cofola 2011 - Sborník příspěvků, p. 1037-1048, 11 pp. 2011.
Publisher Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00053094
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5582-7
Keywords (in Czech) životní prostředí; správní řízení; odborníci
Keywords in English environment; administrative procedure; experts
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 12. 3. 2012 10:27.
Abstract
V řízeních týkajících se životního prostředí musí být vedle formálních požadavků zohledňovány také odborné aspekty. Nerespektování vědeckých poznatků by mohlo mít na životní prostředí negativní vliv. Příspěvek popisuje jednotlivé způsoby, kterými dochází k zapojení odborné veřejnosti (expertů) do těchto řízení. Pozornost je věnována nejen procesu posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí a řízení o vydání integrovaného povolení, ve kterých je prvek odbornosti nejvíce promítnut, ale také dalším procesům, kde je rozhodováno o činnostech s významným dopadem na životní prostředí.
Abstract (in English)
In environmental decision-making is necessary to take account of technical aspects. Otherwise the decision could have negative environmental impact. This paper analyzed the position and functions of experts in different procedures in environmental law. Special attention is paid to environmental impact assessment procedure and the procedure on issuing of integrated permission, where experts ordinary participate. Other administrative processes related to environment are analyzed too.
Links
MUNI/A/1003/2010, interní kód MUName: Stavební zákon a ochrana životního prostředí (Acronym: SZOŽ)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8. 2. 2023 23:44