KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. 1. vyd. Brno: MSD, 2011. 153 s. ISBN 978-80-7392-169-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, Zkušenosti z České republiky i Evropských škol
Název anglicky System of the pupils evaluation and self-evaluation, Experiences from the Czech Republic and the European Schools
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 153 s. 2011.
Nakladatel MSD
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00053121
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7392-169-9
Klíčová slova česky Hodnocení a sebehodnocení žáků; kritéria hodnocení; funkce hodnocení; popisný jazyk; systém hodnocení a sebehodnocení žáků
Klíčová slova anglicky Pupils evaluatuion and self evaluation; the criteria of the assessment; description language; the system of the evaluation and self evaluation of the pupils
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 23. 8. 2013 23:21.
Anotace
Publikace popisuje teoretická východiska pro hodnocení a sebehodnocení žáků a systém komplexního pojetí rozvíjejícího hodnocení, který je výsledkem dlouhodobé výzkumné reflexe. Publikace poskytuje rovněž úvodní informace o Evropských školách a jejich systému hodnocení. V příloze č. 32 je jeden z výsledků dvouletého výzkumu, zaměřeného na analýzu učitelova pojetí hodnotící škály v Evropských školách.Velký důraz je kladen na sebehodnocení žáků a jejich osobnostní rozvoj, na vedení žáků k odpovědnosti za své učení. Hodnocení je popsáno v celé své komplexnosti: funkce, formy, jazyk hodnocení; hodnocení kompetencí, kritéria hodnocení.
Anotace anglicky
The publication describes the theoretical background of pupils evaluation and self-evaluation and the system of the developing a comprehensive approach to the evaluation, which is the result of long-term research reflection.The publication also provides introductory information about European schools and their evaluation system. In Annex 32 is a two-year results of research aimed at analyzing the concept of teacher rating scales in European schools. Great emphasis is placed on self-esteem of pupils and their personal development, leadership students accountable for their learning. Evaluation is described in all its complexity: functions, forms, language assessment, competence assessment, evaluation criteria .
VytisknoutZobrazeno: 21. 5. 2022 11:05