LASÁK, Jan. Tahle země není pro slabý: vstupní hypotézy minimálního využití derivativních žalob. Obchodněprávní revue, Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 3., č. 3, s. 77-81. ISSN 1803-6554.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tahle země není pro slabý: vstupní hypotézy minimálního využití derivativních žalob
Název anglicky No country for weak men: first hypothesis of minimal usage of derivative actions
Autoři LASÁK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Obchodněprávní revue, Praha, C. H. Beck, 2011, 1803-6554.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00053143
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky derivativní žaloby
Klíčová slova anglicky derivative actions
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 13. 4. 2012 13:29.
Anotace
Příspěvek volně navazuje na článek autora „Ve jménu korporace: derivativní žaloby proti členům statutárního orgánu“, ve kterém se autor „zarazil“ u otázky, co stojí za minimálním využitím derivativních žalob (společnických, akcionářských) coby nástroje vynucujícího korektní jednání v rámci vnitřních struktur kapitálové obchodní společnosti ze strany statutárního orgánu (jeho členů). Není záměrem autora v tomto krátkém příspěvku nabídnout uspokojivou odpověď, jakož spíše nabídnout některé hypotézy, které by tu s vyšší, tu s nižší pravděpodobností mohly sehrávat určitou roli a ve svém souhrnu tak mozaiku praktické realizace uvedeného korporačního institutu vytvářet.
Anotace anglicky
Post loosely based on the author's article "In the Name of Corporation: derivative action against members of the statutory authority" in which the author of "stopped" at the question, what is the minimal use of derivative actions (společnických, shareholders) as a tool forcing fair hearing within the internal structures capital company by the statutory body (its members). It is the intention of the author in this short paper to offer a satisfactory answer, and rather to offer some hypotheses that there would be higher, the less likely to play a role in a mosaic as a whole, the practical realization of the Institute's corporate form.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2020 01:11