NĚMEC, Daniel. Czech labour market through the lens of a search and matching DSGE model. In Martin Dlouhý, Veronika Skočdopolová. Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. Praha: Professional Publishing, 2011. p. 504-510. ISBN 978-80-7431-058-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech labour market through the lens of a search and matching DSGE model
Name in Czech Český trh práce pohledem search and matching DSGE modelu
Authors NĚMEC, Daniel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011, p. 504-510, 7 pp. 2011.
Publisher Professional Publishing
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/11:00053211
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7431-058-4
UT WoS 000309074600083
Keywords (in Czech) search and matching model; bayesovský odhad; DSGE model; strukturální změny
Keywords in English search and matching model; Bayesian estimation; DSGE model; structural changes
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939. Changed: 19. 3. 2013 16:14.
Abstract
This contribution reveals some important structural properties of the Czech labour market in the last fifteen years and evaluates possible changes within this period. A small search and matching model incorporated into standard macroeconomic dynamic stochastic general equilibrium model is estimated using Bayesian techniques. The results show that search and matching aspect provides satisfactory description of employment flows in the Czech economy. Model estimates provide convincing evidence that wage bargaining process is determined mainly by the power of the unions and that the institutional changes of the Czech labour market in the last fifteen years had only little real impact on the matching effectiveness.
Abstract (in Czech)
Příspěvek nalézá některé zajímavé vlastnosti českého trhu práce v posledních patnácti letech a hodnotí změny, které v tomto období na trhu práce proběhly. V příspěvku je odhadnut malý search and matching model zabudovaný do konceptu standardního makroekonomického dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy. Model je odhadnut s využitím bayesovských technik. Výsledky ukazují, že search and matching přístup poskytuje dostatečný popis dynamiky zaměstnanosti v české ekonomice. Odhady modelu poskytují přesvědčivý důkaz pro tvrzení, že proces mzdového vyjednávání je ovlivněn zejména silou odborů a že institucionální změny na českém trhu práce v posledních patnácti letech měly jen malý dopad na efektivitu přiřazovaní.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
mme2011_paper_updated.pdf Licence Creative Commons  File version Němec, D. 23. 9. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/951011/mme2011_paper_updated.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/951011/mme2011_paper_updated.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/951011/mme2011_paper_updated.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/951011/mme2011_paper_updated.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 23. 9. 2011 23:36, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
Attributes
 

mme2011_paper_updated.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/951011/mme2011_paper_updated.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/951011/mme2011_paper_updated.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
131,9 KB
Hash md5
8a91c8e9c59ef1620cde2403be059ecd
Uploaded/Created
Fri 23. 9. 2011 23:36

mme2011_paper_updated.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/951011/mme2011_paper_updated.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/951011/mme2011_paper_updated.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
19,3 KB
Hash md5
c3fca7ef536bee7ab0cba62cc82ddffc
Uploaded/Created
Fri 23. 9. 2011 23:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 13. 8. 2022 01:37