JANOVEC, Michal. Prodej privátní praxe jako prodej podniku (Sales of private medical practice as a sale of the company). Zdravotnictví a právo. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, vol. 2008, 7-8, p. 34-37. ISSN 1211-6432.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prodej privátní praxe jako prodej podniku
Name in Czech Prodej privátní praxe jako prodej podniku
Name (in English) Sales of private medical practice as a sale of the company
Authors JANOVEC, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Zdravotnictví a právo, Praha, LexisNexis CZ s.r.o. 2008, 1211-6432.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00059073
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) zdravotnický; lékařská praxe; prodej podniku; hmotný a nehmotný majetek
Keywords in English medical; medical practice; company sale; fixed and intaglibe assets
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Michal Janovec, Ph.D., učo 79649. Changed: 25. 3. 2013 10:19.
Abstract
Především pro lékaře odcházející do důchodu a pro ty, kteří se zajímají o výkon privátní praxe, je určen článek, který se zabývá možností prodeje privátní lékařské praxe a řeší takové problémy, jako jsou její finanční ocenění, způsob prodeje, řešení smlouvy se zdravotní pojišťovnou, jednání o kmenu pacientů a podobně
Abstract (in English)
Especially for doctors retiring and for those who are interested in performance private practice, is intended article that deals with the possibility of selling private medical practice and addresses issues such as the financial award, a selling solution contract with a health insurance company, negotiations on file and records of patients.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 21:37