SEDLÁČEK, Marek. Hudební sémiotika jako opora pro uvědomělou recepci hudebního díla (Musical Semiotics as a Support for the Conscious Reception of Musical Works). 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hudební sémiotika jako opora pro uvědomělou recepci hudebního díla
Name in Czech Hudební sémiotika jako opora pro uvědomělou recepci hudebního díla
Name (in English) Musical Semiotics as a Support for the Conscious Reception of Musical Works
Authors SEDLÁČEK, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00053274
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) hudební sémiotika; sémantická analýza; ikon; index; symbol;
Keywords in English music semiotics; semantic analysis; icon; index; symbol
Changed by Changed by: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D., učo 1280. Changed: 25. 9. 2011 20:19.
Abstract
Hudebně sémiotický workshop byl zaměřen na problematiku sémantické analýzy jako prostředku pro hlubší porozumění artificiálnímu hudebnímu dílu. Workshop čerpal z dlouhodobého výzkumu autora v oblasti aplikované hudební sémiotiky a její pragmatiky. Byl zaměřen na sémantickou analýzu Slavnostní předehry 1812, op. 49 P. I. Čajkovského.
Abstract (in English)
The Musical Semiotic Workshop was focused on the issue of semantic analysis as a tool for deeper understanding to art musical work. The workshop drew on the author's long-term research in applied semiotics. It presented the semantic analysis of Festive Overture 1812, op. 49 by P.I. Tchaikovsky.
PrintDisplayed: 7. 8. 2022 18:26