KÁŇA, Tomáš. Deminutiva a deminutivní vyjádření v češtině, němčině a angličtině – hledání hranic (Diminutives and Diminutive Expressions in Czech, German and English – Searching for Boundaries). In Korpusová lingvistika Praha 2011. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deminutiva a deminutivní vyjádření v češtině, němčině a angličtině – hledání hranic
Name in Czech Deminutiva a deminutivní vyjádření v češtině, němčině a angličtině – hledání hranic
Name (in English) Diminutives and Diminutive Expressions in Czech, German and English – Searching for Boundaries
Authors KÁŇA, Tomáš.
Edition Korpusová lingvistika Praha 2011, 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) deminutiva; deminutivní vyjádření; kontrastivní lingvistika; korpusová lingvistika; čeština - němčina - angličtina; kolokace deminutiv; analytická deminutiva; deminutiva a univerzálie
Keywords in English diminutives; diminutive expressions; contrastive linguistics; corpus linguistics; Czech – English – German; collocations of diminutives; analytical diminutive; diminutives and universals
Changed by Changed by: doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D., učo 363. Changed: 4/3/2012 21:37.
Abstract
Referát o empirickém výzkumu deminutiv formou dotazníků a korpusových rešerší.
Abstract (in English)
A paper on an epirical research of deminutives done on questionaries and gained from corpora data.
PrintDisplayed: 1/2/2023 09:43