Informační systém MU
KÁŇA, Tomáš. Deminutiva a deminutivní vyjádření v češtině, němčině a angličtině – hledání hranic. In Korpusová lingvistika Praha 2011. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deminutiva a deminutivní vyjádření v češtině, němčině a angličtině – hledání hranic
Název česky Deminutiva a deminutivní vyjádření v češtině, němčině a angličtině – hledání hranic
Název anglicky Diminutives and Diminutive Expressions in Czech, German and English – Searching for Boundaries
Autoři KÁŇA, Tomáš.
Vydání Korpusová lingvistika Praha 2011, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky deminutiva; deminutivní vyjádření; kontrastivní lingvistika; korpusová lingvistika; čeština - němčina - angličtina; kolokace deminutiv; analytická deminutiva; deminutiva a univerzálie
Klíčová slova anglicky diminutives; diminutive expressions; contrastive linguistics; corpus linguistics; Czech – English – German; collocations of diminutives; analytical diminutive; diminutives and universals
Změnil Změnil: doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D., učo 363. Změněno: 4. 3. 2012 21:37.
Anotace
Referát o empirickém výzkumu deminutiv formou dotazníků a korpusových rešerší.
Anotace anglicky
A paper on an epirical research of deminutives done on questionaries and gained from corpora data.
Zobrazeno: 9. 2. 2023 12:35