Informační systém MU
OKÁČOVÁ, Marie. Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15/2010, č. 2, s. 139-154. ISSN 1803-7402.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality
Název česky Centonární epyllia s mytologickou tematikou: modelový případ intertextuality
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2010, 1803-7402.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00053278
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky centones Vergiliani; recepce Vergilia; intertextualita; antická mytologie
Klíčová slova anglicky centones Vergiliani; reception of Virgil; intertextuality; ancient mythology
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 24. 10. 2016 22:10.
Anotace
The focus of the paper is on Virgilian centos, specifically on those that can be classified as mythological epyllia. These unique patchwork poems composed entirely of quotations from Virgil's works represent a major, homogenous, part of the extant ancient cento production, both in generic and thematic terms, and can therefore be studied as a specific chapter in the reception history of Virgil. First, an analysis of the intertextual structure of the centos is provided, and the characteristic types and functions of the employed quotational allusions are determined. Further, the underlying principles of mythology are shown to play an essential role in terms of the intertextual conception of the centos. Finally, it is proposed that the poems under discussion are to be identified as instances of pastiche and viewed as openly imitative addenda Vergiliana.
Anotace česky
Předmětem příspěvku jsou vergiliovské centony, jež lze z genologického hlediska klasifikovat jako mytologická epyllia, a jež tak představují nejpočetnější žánrově i tematicky homogenní korpus pozdně antických textů napsaných centonární technikou. Rozbor intertextuální koncepce této tvorby, která představuje zvláštní kapitolu v historii recepce Vergiliova díla, směřuje k identifikaci charakteristického typu a funkce použitých citátových aluzí a ukazuje, že v typických způsobech interakce zkoumaných centonů s jejich hypotextem se odrážejí klíčové principy samotné mytologie. Dotyčné texty, které autorka charakterizuje jako otevřeně imitativní addenda Vergiliana, jsou nakonec vyhodnoceny jako případy pastiše.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 28. 9. 2021 04:27