Informační systém MU
PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Crucial Determinants Affecting the Attitude of Czech Educators toward the Education of Extraordinarily Gifted Learners. The New Educational Review. Polsko: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2011, roč. 24, č. 2, s. 305-326, 11 s. ISSN 1732-6729.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Crucial Determinants Affecting the Attitude of Czech Educators toward the Education of Extraordinarily Gifted Learners
Název česky Klíčové determinanty ovlivňující postoj českých učitelů ke vzdělávání mimořádně nadaných studentů
Autoři PORTEŠOVÁ, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí), Marie BUDÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Helena KOUTKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání The New Educational Review, Polsko, Wydawnictwo Adam Marszalek, 2011, 1732-6729.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.075
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00050016
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000294280900025
Klíčová slova česky talent; nadání; postoje učitelů
Klíčová slova anglicky giftedness; teachers’ attitudes; teachers’ attitudes toward education of extraordinarily gifted learners
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., učo 2024. Změněno: 25. 10. 2011 14:28.
Anotace
This is a empirical study. Our aim was to examine: 1. What the prevailing attitudes of Czech teachers to the gifted and their education are. 2. What influence on forming such an attitude is adopted in our environment by potential, in foreign research studies empirically described variables (Bégin, Gagné 1994a). Especially the level of education, sex, teaching qualification, a gifted family member, gifted child in teacher’s class and perceiving oneself as gifted.
Návaznosti
GAP407/11/1272, projekt VaVNázev: Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií ? základní determinanty a proměny v období adolescence a časné dospělosti
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 19. 4. 2021 07:22