NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Metadata Visualization in Digital Libraries. In Stefan Gradmann, Francesca Borri, Carlo Meghini and Heiko Schuldt. Research and Advanced Technology for Digital Libraries International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2011. Berlin, Germany: Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 2011. p. 442-445, 4 pp. ISBN 978-3-642-24468-1. doi:10.1007/978-3-642-24469-8_45.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metadata Visualization in Digital Libraries
Name in Czech Vizualizace metadat v digitálních knihovnách
Authors NEVĚŘILOVÁ, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Berlin, Germany, Research and Advanced Technology for Digital Libraries International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2011, p. 442-445, 4 pp. 2011.
Publisher Springer Verlag, Berlin-Heidelberg
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00067312
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-642-24468-1
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-24469-8_45
UT WoS 000306258000045
Keywords (in Czech) vizualizace; digitální knihovny; vyhledávání; metadata
Keywords in English visualization; digital libraries; searching; metadata
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 29/4/2014 12:46.
Abstract
Readers in digital libraries (DL) usually do not lack information, on the contrary while browsing a DL they often struggle with too many documents. Searching and displaying search results appropriately becomes important. This demonstration shows an experimental interface that displays search results in two forms: textual (which the readers are used to) and visual. Displaying search results as networks of similar documents, articles of the same author or articles with the same keywords often reveal new information. Presented application is a web page with a Java Applet communicating with the rest of the page and integrated in Czech Mathematics DL website.
Abstract (in Czech)
Uživatelé digitálních knihoven si většinou nestěžují na nedostatek informací, ale na jejich nadbytek. Proto je hledání a zobrazování výsledků hledání stále důležitější. Tato demonstrace ukazuje experimentální rozhraní, které zobrazuje výsledku hledání ve dvou formách: textové, na kterou jsou uživatelé zvyklí, a vizuální. Zobrazení výsledků hledání jako grafu podobných článků, autorů, klíčových slov často uživatelům ukáže novou informaci. Prezentovaná aplikace je webová stránka s Java Appletem komunikujícím se zbytkem webové stránky. Rozhraní je použito experimentálně v české digitální matematické knihovně.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 18/2/2020 08:42