CS

Die Briefe Jan Štursas an Arthur Roessler aus den Jahren 1911–1914

SLAVÍČEK, Lubomír. Die Briefe Jan Štursas an Arthur Roessler aus den Jahren 1911–1914 (Jan Štursa´s to Arthur Roessler from 1911-1914). Umění : časopis Ústavu dějin umění, Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2011, roč. 59, č. 3-4, p. 303-313. ISSN 0049-5123.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Die Briefe Jan Štursas an Arthur Roessler aus den Jahren 1911–1914
Name in Czech Dopisy Jana Štursy Arthuru Roesslerovi z let 1911-1914
Name (in English) Jan Štursa´s to Arthur Roessler from 1911-1914
Authors SLAVÍČEK, Lubomír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Umění : časopis Ústavu dějin umění, Praha, Ústav dějin umění AV ČR, 2011, 0049-5123.
Other information
Original language German
Type of outcome article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00053318
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Jan Štursa; Arthur Roessler; Egon Schiele
Keywords in English Jan Štursa; Arthur Roessler; Egon Schiele
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 3/4/2012 13:27.
Abstract
Edition der 11 Briefen des tschechischen Bildhauers Jan Štursa an den berühmten Wiener Kunstkritiker und Propagandist der moderne Kunst, die reflektieren die Kontakte zwischen der Kritiker und Künstler. Die Korrespondenz informiert über die Umstände, wie zwei Bilder Egon Schieles (heute in der Nationalgalerie in Prag) in den Besitz des Bilderhauers gelangen.
Abstract (in Czech)
Edice 11 dopisů zaslaných českým sochařem Janem Štursoví známému vídeňskému kritikovi a propagátorovi moderního umění Arthuru Roesslerovi, které vydávají svědectví o vztazích mezi kritikem a umělcem. Korespondence mj. informuje o dvou obrazech Egona Schieleho (dnes v Národní galerii v Praze), které se začátkem roku staly předmětem výměny mezi Štursou a malířem.
Abstract (in English)
Publication of eleven letters, written by Czech sculptor Jan Štursa to renowned Viennese art critic and promoter of modern art Arthur Roessler, which reveal a great deal about the nature of the relation that evolved between critic and artist. The correspondence relate to two paintings by Egon Schiele (now in the National Gallery in Prague), which were in early 1912 part of exchange between Štursa and painter.
Links
MSM0021622426, plan (intention)Name: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 15/2/2019 23:16

Other applications