BOHÁČOVÁ, Michaela. Výzkum pomístních jmen v moravském pohraničí – svědectví o etnické minulosti moravsko-rakouského pomezí. In X. sjezd historiků. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum pomístních jmen v moravském pohraničí – svědectví o etnické minulosti moravsko-rakouského pomezí
Název anglicky Research of Minor Place Names in the Moravian Border Area - Reflect of Ethnic History of the Moravian-Austria Borderland
Autoři BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání X. sjezd historiků, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00050029
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Moravští Chorvaté; onomastika; pomístní jména; moravské pohraničí
Klíčová slova anglicky Moravian Croatians; onomastics; minor place names; Moravian borderland
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 10. 2016 14:16.
Anotace
Referát pojednává o výzkumu pomístních jmen, jenž probíhá v oblastech Moravy, v nichž došlo po 2. sv. válce k výrazným demografickým změnám (tzv. odsunu a následnému osídlení). Zaměřuje se zvláště na možný přínos materiálu a metod jeho získávání a zpracování pro historické disciplíny.
Anotace anglicky
The paper deals with research of minor place names in the regions of Moravia, where after Second World War the expulsion of German and new settlement took place. The paper is focused on the contribution of this material and methods of its research for historical fields.
Návaznosti
GPP406/11/P082, projekt VaVNázev: Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 5. 2021 00:48