OPATŘILOVÁ, Dagmar a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5536-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením
Název česky Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením
Název anglicky (Pre) vocational preparing of individuals with health disabilities
Autoři OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant) a Lucie PROCHÁZKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 159 s. Odborná kniha, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00053348
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5536-0
Klíčová slova česky práce; profesní orientace; příprava na povolání; zaměstnání; poradenství; diagnostika; výzkumné projekty; zdravotní postižení; legislativa; celoživotní vzdělávání; asistence; pracovní rehabilitace; tranzitní program; sociální služby
Klíčová slova anglicky work; vocational orientation; vocational training; employment; counselling; diagnostics; research projects; health disabilities; legislation; lifelong learning; assistance; working rehabilitation; transition programme
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Změněno: 18. 1. 2013 07:28.
Anotace
Monografie je zaměřena na problematiku předprofesní a profesní přípravy jedinců se zdravotním postižením a podporu při jejich začlenění na trh práce a do společnosti. Cílem je poskytnout základní teoretické informace, uvést příklady z praxe a prezentovat výzkumy, které byly autorkami realizovány v České republice a v Rakousku.
Anotace anglicky
The monograph focuses on the topic of (pre) vocational preparing of individuals with disabilities and on the support of their integration to the labour market and society. The aim of the book is to offer basic theoretical information, to introduce examples from practice and to present researches of the authors realised in the Czech Republic and in Austria.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2020 01:45