NGUYEN, Filip a Jaroslav ŠKRABÁLEK. NotX Service Oriented Multi-platform Notification System. In M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki. FedCSIS 2011 proceedings. 10662 Los Vaqueros Circle: IEEE Computer Society Press, 2011. s. 313-317, 1011 s. ISBN 978-1-4577-0041-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název NotX Service Oriented Multi-platform Notification System
Název česky NotX servisně orientovaný multi-platformní notifikační systém
Název anglicky NotX Service Oriented Multi-platform Notification System
Autoři NGUYEN, Filip (203 Česká republika, domácí) a Jaroslav ŠKRABÁLEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 10662 Los Vaqueros Circle, FedCSIS 2011 proceedings, od s. 313-317, 1011 s. 2011.
Nakladatel IEEE Computer Society Press
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14330/11:00067315
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-1-4577-0041-5
Klíčová slova anglicky information system; soa; notx; cep; sms; voice; phone; mail; notification; enterprise; java; active mq; jms; jee; j2ee
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 30. 4. 2014 09:55.
Anotace
NotX - servisně orientovaný systém aplikující poznatky CEP a SOA pro vybudování vysoce znovupoužitelné, flexibilní, platformově a protokolově nezávislého řešení. Servisně orientovaný systém NotX je schopný notifikovat uživatele externích informačních systémů přes různé kanály; v současné době: SMS kanál, hlasový syntetizér a e-mailový kanál. Návrh a architektura systému umožňuje jednoduše rozšířit NotX dalšími zajímavými možnostmi. Kanály jsou totiž přidány jako zásuvné moduly napsané v jazyce Java. Existují plány rozšířit NotX následujícími kanály: Facebook kanál, Twitter kanál, kanál pro správu obsahu. Architektura NotX umožňuje notifikovat uživatele v jejich vlastním jazyce, NotX je plně lokalizován, což je nezbytné k přinesení přidané hodnoty na dnešním trhu. Základ architektury NotX umožňuje systému fungovat pod vysokou zátěží až tisíců požadavků na notifikaci za sekundy přes různé protokoly (Thrift, webové služby, Java klient).
Anotace anglicky
NotX - service oriented system, that applies ideas of CEP and SOA to build highly reusable, flexible, both platform and protocol independent solution. Service oriented system NotX is capable of notifying users of external information system via various engines; currently: SMS engine, voice synthesizer (call engine) and mail engine. Adaptable design decision makes it possible to easily extend NotX with interesting capabilities. The engines are added as plug-ins written in Java. There are plans to further extend NotX with following engines: Facebook engine, Twitter engine, content management system engine. Also the design of NotX allows to notify users in theirs own language with full localization support which is necessary to bring value in today's market. Most importantly, the core design of NotX allows to run under heavy load comprising thousands of requests for notification per second via various protocols (currently Thrift, Web Services, Java Client).
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 01:29