TUŠKOVÁ, Jana Marie. Zpracování české oikonymie v mluvnicích češtiny. In Patrik Mitter. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 1 díl – část jazykovědná. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011. s. 236–242. ISBN 978-80-7414-362-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zpracování české oikonymie v mluvnicích češtiny
Název anglicky THE FORM OF CZECH OIKONYMIE IN CZECH GRAMMAR BOOKS
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Ústí nad Labem, Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 1 díl – část jazykovědná. od s. 236–242, 7 s. 2011.
Nakladatel Univerzita J. E. Purkyně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00053367
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7414-362-5
Klíčová slova česky gramatiky češtiny - deklinace - oikonyma
Klíčová slova anglicky czech grammar books - declension - oikonyms
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 8. 2. 2013 15:26.
Anotace
Příspěvek hodnotí zpracování deklinace domácích (českých) oikonym v mluvnicích češtiny za posledních 100 let. Výsledky vycházejí z několikaletého výzkumu zabývajícího se deklinací oikonym. Podrobně zpracovává tuto problematiku ve dvou vybraných mluvnicích – Mluvnice spisovné češtiny F. Trávníčka a Nauka o českém jazyku V. Šmilauera, které přinášejí podstatné změny v pohledu na materiál oikonym a vyznačují se také poměrně bohatými materiálovými doklady.
Anotace anglicky
The paper evaluates the declensions of Czech oikonyms in Czech grammar books in the last 100 years. Results follow from from several-year research. It elaborates this issue in two chosen grammar books – Mluvnice spisovné češtiny (Literary Grammar Book) by F. Trávníček and Nauka o českém jazyku (Czech Language Science) by V. Šmilauer. They both bring significant changes in the perception of oikonyms and are accompanied by relatively rich documents.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 21:52