TUŠKOVÁ, Jana Marie. Zpracování české oikonymie v mluvnicích češtiny (THE FORM OF CZECH OIKONYMIE IN CZECH GRAMMAR BOOKS). In Patrik Mitter. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 1 díl – část jazykovědná. 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011. p. 236–242. ISBN 978-80-7414-362-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zpracování české oikonymie v mluvnicích češtiny
Name (in English) THE FORM OF CZECH OIKONYMIE IN CZECH GRAMMAR BOOKS
Authors TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ústí nad Labem, Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 1 díl – část jazykovědná. p. 236–242, 7 pp. 2011.
Publisher Univerzita J. E. Purkyně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00053367
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7414-362-5
Keywords (in Czech) gramatiky češtiny - deklinace - oikonyma
Keywords in English czech grammar books - declension - oikonyms
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Changed: 8. 2. 2013 15:26.
Abstract
Příspěvek hodnotí zpracování deklinace domácích (českých) oikonym v mluvnicích češtiny za posledních 100 let. Výsledky vycházejí z několikaletého výzkumu zabývajícího se deklinací oikonym. Podrobně zpracovává tuto problematiku ve dvou vybraných mluvnicích – Mluvnice spisovné češtiny F. Trávníčka a Nauka o českém jazyku V. Šmilauera, které přinášejí podstatné změny v pohledu na materiál oikonym a vyznačují se také poměrně bohatými materiálovými doklady.
Abstract (in English)
The paper evaluates the declensions of Czech oikonyms in Czech grammar books in the last 100 years. Results follow from from several-year research. It elaborates this issue in two chosen grammar books – Mluvnice spisovné češtiny (Literary Grammar Book) by F. Trávníček and Nauka o českém jazyku (Czech Language Science) by V. Šmilauer. They both bring significant changes in the perception of oikonyms and are accompanied by relatively rich documents.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 21:35