TUŠKOVÁ, Jana Marie. Možnosti korpusů psané češtiny při zkoumání deklinace oikonym (Possibilities of written Czech corpora when describing declension paradigms of oikonyms). In Čermák, F. – Kučera, K. – Petkevič, V. Korpusová lingvistika Praha 2011, 2 Výzkum a výstavba korpusů. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 15. 1st ed. Praha: NLN / Ústav Českého národního korpusu, 2011. p. 281–286. ISBN 978-80-7422-115-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti korpusů psané češtiny při zkoumání deklinace oikonym
Name (in English) Possibilities of written Czech corpora when describing declension paradigms of oikonyms
Authors TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Korpusová lingvistika Praha 2011, 2 Výzkum a výstavba korpusů. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 15, p. 281–286, 6 pp. 2011.
Publisher NLN / Ústav Českého národního korpusu
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00053368
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7422-115-6
Keywords (in Czech) Český národní korpus - SYN2000 - SYN2005 - oikonyma - deklinace
Keywords in English Czech national corpus - SYN2000 - SYN2005 - oikonyms - declension
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Changed: 8/2/2013 15:22.
Abstract
Příspěvek vychází z několikaletého výzkumu a zabývá možnostmi i omezeními korpusů SYN2005, případně SYN2000 při zpracování deklinace oikonym češtiny. Všímá si specifik vyhledávání oikonym, k nimž patří například existence tvarů oikonym homonymních s jinými třídami proprií jako důsledek tzv. transonymizace.
Abstract (in English)
The contribution Results follow from several-year research and focuses on the possibilities and limitations of the SYN2005 corpus, and in some cases the SYN2000 corpus, for describing declension paradigms of Czech oikonyms. Attention is given to specific features of oikonym search such as the existence of oikonym forms homonymous with other classes of proper names as a result of the process known as transonymization.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.doc  Tušková, J. 2/10/2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/952134/cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/952134/cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/952134/cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/952134/cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.doc?info
Uploaded/Created
Sun 2/10/2011 22:18, doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761
Attributes
 

cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/952134/cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/952134/cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.doc
File type
Word (application/msword)
Size
86,5 KB
Hash md5
b1c860b796192945bbd231759f2596e7
Uploaded/Created
Sun 2/10/2011 22:18

cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/952134/cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/952134/cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
20,2 KB
Hash md5
0cd95d208392097721c85fbeec50cce8
Uploaded/Created
Sun 2/10/2011 22:20

cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/952134/cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/952134/cl_miqsexak._Korpusova_lingvistika_2011.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
308,7 KB
Hash md5
409fb6ddf0b986f372025e7f79385628
Uploaded/Created
Sun 2/10/2011 22:20
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 19/5/2022 00:49