Informační systém MU
TUŠKOVÁ, Jana Marie. Možnosti korpusů psané češtiny při zkoumání deklinace oikonym. In Čermák, F. – Kučera, K. – Petkevič, V. Korpusová lingvistika Praha 2011, 2 Výzkum a výstavba korpusů. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 15. 1. vyd. Praha: NLN / Ústav Českého národního korpusu, 2011. s. 281–286. ISBN 978-80-7422-115-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti korpusů psané češtiny při zkoumání deklinace oikonym
Název anglicky Possibilities of written Czech corpora when describing declension paradigms of oikonyms
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Korpusová lingvistika Praha 2011, 2 Výzkum a výstavba korpusů. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 15, od s. 281–286, 6 s. 2011.
Nakladatel NLN / Ústav Českého národního korpusu
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00053368
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7422-115-6
Klíčová slova česky Český národní korpus - SYN2000 - SYN2005 - oikonyma - deklinace
Klíčová slova anglicky Czech national corpus - SYN2000 - SYN2005 - oikonyms - declension
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 8. 2. 2013 15:22.
Anotace
Příspěvek vychází z několikaletého výzkumu a zabývá možnostmi i omezeními korpusů SYN2005, případně SYN2000 při zpracování deklinace oikonym češtiny. Všímá si specifik vyhledávání oikonym, k nimž patří například existence tvarů oikonym homonymních s jinými třídami proprií jako důsledek tzv. transonymizace.
Anotace anglicky
The contribution Results follow from several-year research and focuses on the possibilities and limitations of the SYN2005 corpus, and in some cases the SYN2000 corpus, for describing declension paradigms of Czech oikonyms. Attention is given to specific features of oikonym search such as the existence of oikonym forms homonymous with other classes of proper names as a result of the process known as transonymization.
Zobrazeno: 27. 1. 2022 06:34