TUŠKOVÁ, Jana Marie. K deklinaci pomnožných oikonym češtiny zakončených na -y (On the declension of Czech pluralia tantum oikonyms ending on -y). Korpus - Gramatika - Axiologie. Hradec Králové: UHK, Pedagogická fakulta a ÚJČ AV ČR, 2011, vol. 1, No 3, p. 69–85. ISSN 1804-137X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K deklinaci pomnožných oikonym češtiny zakončených na -y
Name (in English) On the declension of Czech pluralia tantum oikonyms ending on -y
Authors TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Korpus - Gramatika - Axiologie, Hradec Králové, UHK, Pedagogická fakulta a ÚJČ AV ČR, 2011, 1804-137X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00053369
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) oikonyma zakončená na -y - deklinace - vývojové tendence - frekvence - korpus SYN2005
Keywords in English oikonyms ending with -y - declension - developmental tendencis - frequency - SYN2005 corpus
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Changed: 8. 2. 2013 15:21.
Abstract
Článek se věnuje deklinaci českých pomnožných oikonym zakončených na -y v současné psané češtině. Výsledky vycházejí ze zhodnocení problematiky ve vybraných mluvnicích současné češtiny, a především z několikaletého výzkumu rozsáhlého materiálu korpusu SYN2005. Výzkum se týkal dvou skupin těchto oikonym – feminní oikonyma s pravidelnou deklinací a dále oikonyma s nepravidelnou deklinací, která mohou mít dubletní tvary v Gpl., Dpl., Lpl. and Ipl.
Abstract (in English)
This contribution deals with the declension of Czech pluralia tantum oikonyms ending with -y in written Czech. Results follow from evaluation of this matter in selected grammars of contemporary Czech and, in particular, from several-year research of SYN2005 corpus material. The research focuses on two areas – firstly, feminine oikonyms with regular declension, and secondly, oikonyms with irregular declension. Irregular oikonyms can bear variant endings or doublet endings in Gpl., Dpl., Lpl. and Ipl.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.doc  Tušková, J. 2. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/952135/Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/952135/Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/952135/Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/952135/Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.doc?info
Uploaded/Created
Sun 2. 10. 2011 22:34, doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761
Attributes
 

Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/952135/Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/952135/Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.doc
File type
Word (application/msword)
Size
344 KB
Hash md5
41aa9be20bf1d64b9845e2d4026cb12a
Uploaded/Created
Sun 2. 10. 2011 22:34

Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/952135/Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/952135/Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
99,1 KB
Hash md5
9718fef2b006c0465472b210a31e1d87
Uploaded/Created
Sun 2. 10. 2011 22:36

Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/952135/Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/952135/Tuskova_Oikonyma_na-y_gtvncasd.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
525,2 KB
Hash md5
495cb53dea61c7553a2f4e1a7ffcba05
Uploaded/Created
Sun 2. 10. 2011 22:37
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 06:24