PŘENOSIL, Václav, Jan HODICKÝ, Petr FRANTIŠ a Martin ELICH. Services for 3D Visualization of Tactical Data in Ground Forces Command and Control System. In Jalovecký Rudolf, Štefek Alexandr. Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011 (ICMT’11). první. Brno: University of Defence, 2011. s. 355-359. ISBN 978-80-7231-788-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Services for 3D Visualization of Tactical Data in Ground Forces Command and Control System
Název česky Služby pro 3D vizualizaci taktických dat pro Systém velení a řízení Pozemních sil
Autoři PŘENOSIL, Václav (203 Česká republika, garant, domácí), Jan HODICKÝ (203 Česká republika, domácí), Petr FRANTIŠ (203 Česká republika, domácí) a Martin ELICH (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011 (ICMT’11), od s. 355-359, 5 s. 2011.
Nakladatel University of Defence
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20206 Computer hardware and architecture
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/11:00050709
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-7231-788-2
Klíčová slova česky iniciativa NATO - Network Enable Capability; systém velení a řízení pozemních sil; třírozměrný stereoskopický displej
Klíčová slova anglicky Network Enable Capability; Operational and tactical command and control system of the ground forces; three-dimensional stereoscopic display
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 23. 12. 2011 10:32.
Anotace
The common picture of the battlefield is a fundamental issue in the concept of NEC. Existence of a common picture of the situation is a prerequisite for joint decision making in command and control systems. The Operational and tactical command and control system of the ground forces (GFCCS) has been operational since 1997 (only for ground forces) and apply the two dimensions (2D) picture of the tactical situation. The paper deals with design services that will be used to visualize the available data on the tactical battlefield in three dimensions. The main issue is the methodology of 3D visualization of tactical data and software to verify the data visualization capabilities of the real terrain. Services are built on Service Oriented Architecture (SOA).
Anotace česky
Společný obraz situace na bojišti je základním problémem koncepce NEC. Existence společného obrazu situace je předpokladem pro společné rozhodování v systémech velení a řízení. Systém velení a řízení pozemních sil (GFCCS), který byl pro pozemní síly AČR zaveden v roce 1997 používá dvourozměrné zobrazení (2D) taktické situace. Příspěvek popisuje služby programového vybavení použitelného pro vizualizaci dostupných údajů o taktické situaci v třírozměrném zobrazení. Hlavními diskutovanými tématy jsou metodologie 3D vizualizace taktických dat a programové vybavení pro ověření možnosti vizualizace dat v modelu reálného terénu. Diskutované programové vybavení je postaveno na tzv. Software Oriented Architecture (SOA).
Návaznosti
OVMASUN201001, projekt VaVNázev: VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (Akronym: VIZUALIZACE)
Investor: Ministerstvo obrany ČR, Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 19:35