PŘENOSIL, Václav, Jan HODICKÝ, Petr FRANTIŠ and Martin ELICH. Services for 3D Visualization of Tactical Data in Ground Forces Command and Control System. In Jalovecký Rudolf, Štefek Alexandr. Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011 (ICMT’11). první. Brno: University of Defence, 2011. p. 355-359. ISBN 978-80-7231-788-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Services for 3D Visualization of Tactical Data in Ground Forces Command and Control System
Name in Czech Služby pro 3D vizualizaci taktických dat pro Systém velení a řízení Pozemních sil
Authors PŘENOSIL, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan HODICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr FRANTIŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin ELICH (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011 (ICMT’11), p. 355-359, 5 pp. 2011.
Publisher University of Defence
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00050709
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7231-788-2
Keywords (in Czech) iniciativa NATO - Network Enable Capability; systém velení a řízení pozemních sil; třírozměrný stereoskopický displej
Keywords in English Network Enable Capability; Operational and tactical command and control system of the ground forces; three-dimensional stereoscopic display
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 23. 12. 2011 10:32.
Abstract
The common picture of the battlefield is a fundamental issue in the concept of NEC. Existence of a common picture of the situation is a prerequisite for joint decision making in command and control systems. The Operational and tactical command and control system of the ground forces (GFCCS) has been operational since 1997 (only for ground forces) and apply the two dimensions (2D) picture of the tactical situation. The paper deals with design services that will be used to visualize the available data on the tactical battlefield in three dimensions. The main issue is the methodology of 3D visualization of tactical data and software to verify the data visualization capabilities of the real terrain. Services are built on Service Oriented Architecture (SOA).
Abstract (in Czech)
Společný obraz situace na bojišti je základním problémem koncepce NEC. Existence společného obrazu situace je předpokladem pro společné rozhodování v systémech velení a řízení. Systém velení a řízení pozemních sil (GFCCS), který byl pro pozemní síly AČR zaveden v roce 1997 používá dvourozměrné zobrazení (2D) taktické situace. Příspěvek popisuje služby programového vybavení použitelného pro vizualizaci dostupných údajů o taktické situaci v třírozměrném zobrazení. Hlavními diskutovanými tématy jsou metodologie 3D vizualizace taktických dat a programové vybavení pro ověření možnosti vizualizace dat v modelu reálného terénu. Diskutované programové vybavení je postaveno na tzv. Software Oriented Architecture (SOA).
Links
OVMASUN201001, research and development projectName: VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (Acronym: VIZUALIZACE)
Investor: Ministry of Defence of the CR
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 03:34