PECINA, Pavel. VÝUKOVÉ METODY V PRÁCI UČITELŮ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. In Technické vzdelávanie ako sůčast všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bella, 2011. s. 224-231, 7 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VÝUKOVÉ METODY V PRÁCI UČITELŮ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE
Název česky VÝUKOVÉ METODY V PRÁCI UČITELŮ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE
Název anglicky EDUCATIONAL METHODS IN THE WORK OF TEACHERS OF TECHNICAL ARTICLES IN MIDDLE OF PROFESSIONAL SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC
Autoři PECINA, Pavel.
Vydání Banská Bystrica, Technické vzdelávanie ako sůčast všeobecného vzdelávania, od s. 224-231, 7 s. 2011.
Nakladatel Univerzita Mateja Bella
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky methods of teaching research methods teaching high school vocational technical education
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Změněno: 9. 11. 2012 10:04.
Anotace
Předložený článek je věnován výzkumu výukových metod mezi učiteli odborných technických předmětů na středních odborných školách v České republice, který je realizován na Pedagogické fakultě MU. V úvodní části příspěvku jsme vymezili řešený problém a definovali výzkumný problém, použité vědeckovýzkumné metody, fáze výzkumu a výzkumný vzorek. Zaměřili jsme se na následující výzkumné problémy: Které výukové metody používají učitelé technických předmětů? V jakém rozsahu jednotlivé varianty metod používají? Které vybrané metody aktivizující výuky používají? Jaké poznatky mají o vybraných variantách metod aktivizující výuky? Dále článek podává zprávu o výsledcích první fáze výzkumu, ve kterém jsme analyzovali získané informace k prvním dvěma výzkumným problémům.
Anotace anglicky
The present article is devoted to research, teaching methods among teachers of technical subjects at secondary vocational schools in the Czech Republic, which is implemented by the Faculty of Education MU. In the introductory paper, we have defined and solved the problem of defining the research problem, used scientific methods, the research and the research sample. We focused on the following research problems: Which teaching methods used by teachers of technical subjects? The extent to which individual variations techniques used? Which activating teaching methods selected used? What knowledge is of the selected variants activating teaching methods? Furthermore, the article reports the results of the first phase of research in which we analyzed the information obtained to the first two research problems.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 01:15