LAZAROVÁ, Bohumíra, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Age management - strategie řízení zohledňující věk pracovníků (Management strategies taking into account the age of workers). 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Age management - strategie řízení zohledňující věk pracovníků
Name (in English) Management strategies taking into account the age of workers
Authors LAZAROVÁ, Bohumíra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Milada RABUŠICOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr NOVOTNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00053390
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English age management; work; ageing society
Tags rivok
Changed by Changed by: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., učo 2201. Changed: 5/10/2011 11:00.
Abstract
Autoři pojednávají o pojmu Age management v kontextu stárnoucí pracovní síly, o jeho cílech na úrovni společenské-politické, organizační i individuální. Věnují pozornost pojmu pracovní schopnost a sebeposuzovacímu dotazníku Work Ability Index. Představují projekt Strategie Age managementu v České republice.
Abstract (in English)
The authors discuss the concept of Age Management in the context of aging workforce, its aims at the social, organizational and individual level. They pay attention to the concept of work ability and present the self-assessment questionnaire Work Ability Index and the aims of the project Strategy of Age Management in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 25/6/2022 07:57