Informační systém MU
JOUKAL, Marek, Jan FRIŠHONS, Svatava DUCHAŇOVÁ, Eva DAŇKOVÁ a Karel SCHNELLER. Rekonstrukce obličeje po rozsáhlém poranění s využitím původních měkkých tkání a polystyrenového modelu hlavy pro identifikační účely v soudním lékařství. In Sborník přednášek XIX. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD s mezinárodní účastí. Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, 2011, s. 25-26, 28 s. ISBN 978-80-260-0194-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rekonstrukce obličeje po rozsáhlém poranění s využitím původních měkkých tkání a polystyrenového modelu hlavy pro identifikační účely v soudním lékařství
Název česky Rekonstrukce obličeje po rozsáhlém poranění s využitím původních měkkých tkání a polystyrenového modelu hlavy pro identifikační účely v soudním lékařství
Název anglicky Reconstruction of the face after an expansive accident injury using original tissues and polystyrene model of the head for the identification purposes in forensic medicine
Autoři JOUKAL, Marek, Jan FRIŠHONS, Svatava DUCHAŇOVÁ, Eva DAŇKOVÁ a Karel SCHNELLER.
Vydání Sborník přednášek XIX. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD s mezinárodní účastí, od s. 25-26, 28 s. 2011.
Nakladatel Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-260-0194-2
Klíčová slova česky rekonstrukce, obličej, steh, měkké tkáně, polystyrenový model
Klíčová slova anglicky reconstruction, face, suture, soft tissues, polystyrene model
Změnil Změnil: doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D., učo 258796. Změněno: 12. 10. 2011 20:58.
Zobrazeno: 18. 6. 2024 11:59