Informační systém MU
COUFALÍK, Pavel, Pavel KRÁSENSKÝ, Marek DOSBABA a Josef KOMÁREK. Mercury characterization in contaminated soil and tailings using sequential extraction and thermal desorption. In Book of Abstracts, TraceSpec 2011. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mercury characterization in contaminated soil and tailings using sequential extraction and thermal desorption
Autoři COUFALÍK, Pavel, Pavel KRÁSENSKÝ, Marek DOSBABA a Josef KOMÁREK.
Vydání Book of Abstracts, TraceSpec 2011, 2011.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky Rtuť, Sekvenční extrakce, Termická desorpce, Půda, Hlušina
Klíčová slova anglicky Mercury, Sequential extraction, Thermal desorption, Soil, Tailing
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D., učo 272713. Změněno: 25. 3. 2013 19:10.
Anotace
The focus of this investigation is research of the mercury species in environmental samples and the assessment their toxicity with respect to their mobility and bioavailability. Mercury forms in contaminated environmental samples were studied by means of a sequential extraction and a thermal desorption from the solid phase. This study was realized on the samples of soil, tailings and sediments of Mongolia.
Návaznosti
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální , regionální a lokální úrovni
MUNI/A/0992/2009, interní kód MUNázev: Vývoj metodologie a instrumentace analytické chemie pro studium složení a vlastností přírodních a syntetických materiálů (Akronym: MIA)
Investor: Masarykova univerzita, Vývoj metodologie a instrumentace analytické chemie pro studium složení a vlastností přírodních a syntetických materiálů, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 5. 7. 2022 17:21