Informační systém MU
VAŘECHA, Miroslav, Michaela POTĚŠILOVÁ, Pavel MATULA and Michal KOZUBEK. Interaction of endonuclease G with histone H2B, AIF, and DNA topoisomerase II alpha during apoptosis as revealed by FRET imaging of living cells. In Analytická Cytometrie VI. 2011. ISBN 978-80-260-0676-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interaction of endonuclease G with histone H2B, AIF, and DNA topoisomerase II alpha during apoptosis as revealed by FRET imaging of living cells
Name in Czech Interakce endonukleázy G s histonem H2B, AIF a DNA topoizomerázou II alfa během apootózy pozorováno FRET technikou na živých buňkách
Authors VAŘECHA, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michaela POTĚŠILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel MATULA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Michal KOZUBEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Analytická Cytometrie VI. 2011.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00053487
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-260-0676-3
Keywords (in Czech) endonukleáza G; DNA topoizomeráza II alfa; histon H2B; apoptózu-vyvolávající faktor; FRET; apoptóza
Keywords in English endonuclease G; DNA topoisomerase II alpha; histone H2B; apoptosis-inducing factor; FRET; apoptosis
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Miroslav Vařecha, Ph.D., učo 82780. Changed: 12/12/2011 15:08.
Abstract
Apoptosis is a natural form of cell death involved in many physiological changes in the cell. During some forms of cell death, proteins endonuclease G (EndoG) and apoptosis-inducing factor (AIF) are released from mitochondria, then they translocate into the cell nuclei, where they participate in chromatin degradation in a caspase-independent way. We have conducted living-cell confocal fluorescence microscopy followed by analysis of fluorescence resonance energy transfer (FRET) to observe the protein interaction of EndoG with AIF and their interactions with other proteins in human cell nuclei after induction of apoptosis. Our results show that EndoG interacts with histone H2B, AIF, and DNA topoisomerase II alpha (TOPO2a). Also AIF was found to interact with TOPO2a. Therefore we can conclude that EndoG, AIF, and TOPO2a may form a protein complex allowing chromatin degradation in apoptotic nucleus.
Abstract (in Czech)
Interakce endonukleázy G s histonem H2B, AIF a DNA topoizomerázou II alfa během apootózy pozorováno FRET technikou na živých buňkách.
Links
LC535, research and development projectName: Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
2B06052, research and development projectName: Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů (Acronym: Biomarker)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Determination of markers, screening and early diagnostics of cancer diseases using highly automated processing of multidimensional biomedical images
Displayed: 21/5/2022 10:40