PITROVÁ, Markéta a Jana ZATLOUKALOVÁ. Rejstřík zástupců zájmových skupin Evropské komise: očekávání a skutečnost. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011, XVIII, č. 3, s. 274 - 299. ISSN 1211-3247.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rejstřík zástupců zájmových skupin Evropské komise: očekávání a skutečnost
Název anglicky The European Commission Register of Interest Representatives: Expectation and Reality
Autoři PITROVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana ZATLOUKALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Politologický časopis, Brno, Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011, 1211-3247.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00053508
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky ETI; Connecs; zájmové skupiny; lobing
Klíčová slova anglicky ETI; Coneccs; interest groups;lobbing
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Zatloukalová, Ph.D., učo 103174. Změněno: 13. 11. 2012 14:17.
Anotace
Článek se snaží identifikovat funkční a systémové nedostatky Rejstříku zájmových skupin Evropské komise a staví je do kontrastu k hodnocením registru, které prezentovala sama Evropská komise. Upozorňuje na slabou kredibilitu údajů a omezenou transparentnost Rejstříku.
Anotace anglicky
The article seeks to identify functional and systemic shortcommings of the Register of Interest Reperesentatives and contrasts them with the Commissions own evaluation of the Register. The conclusion indentifies the weak credibility of the data and the limited transparency of the Register.
Návaznosti
MUNI/A/0891/2010, interní kód MUNázev: Vybrané otázky víceúrovňového vládnutí v Evropě (Akronym: VOVVE)
Investor: Masarykova univerzita, Vybrané otázky víceúrovňového vládnutí v Evropě, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 19:24