Informační systém Masarykovy univerzity 

Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací

česky | in English

ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací. In Tománek, Petr - Vaňková Ivana. Veřejná ekonomika a správa 2011. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. s. 38-39, 2 s. ISBN 978-80-248-2465-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací
Název česky Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací
Název anglicky Influence of the new social services law on fundraising of NPOs
Autoři ŠKARABELOVÁ, Simona (203 Česká republika, garant) a Mirka WILDMANNOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Ostrava, Veřejná ekonomika a správa 2011, od s. 38-39, 2 s. 2011.
Nakladatel VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/11:00050058
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-248-2465-9
Klíčová slova česky nezisková organizace; fundraising; finanční zdroje; zákon o sociálních službách; veřejná sbírka; sociální služby; benefiční akce; žádost o grant; členství; tržby z vlastní činnosti
Klíčová slova anglicky non-profit organization; fundraising; financial resources; social services law; public collection; social services; fundraiser; grant application; membership; own revenues
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 17. 4. 2012 16:27.
Anotace
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumné sondy vzorku neziskových organizací působící v sociálních službách. Mapuje metody získávání finančních a jiných prostředků na činnost neziskových organizací před a po změně Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Data byla získána primárním výzkumem – kvantitativním dotazníkovým šetřením, které prováděli studenti Fakulty sociálních studií MU v rámci předmětu Nestátní neziskový sektor. Ačkoli je vzorek organizací malý a výsledek sondy nelze zobecnit, jsou tato data pilotní pro další rozsáhlejší šetření v dané oblasti
Anotace anglicky
The paper presents results from a small survey focused on selected NPOs which are active in the area of social services. The research question is to find out which fundraising methods were preferred before and after the changes in the social services law, No 108/2006 Sb. The data come from a primary research. The survey was conducted in the form of questionnaires. The quantitative survey was realized by the students of the Faculty of Social Studies of Masaryk University as a part of the course with the title – Non-profit sector. Although the sample of organizations is small and the results can be hardly generalized, the data are considered as a pilot input for more extensive research in the future.
Návaznosti
GA402/09/0941, projekt VaVNázev: Revize teorií neziskového sektoru jako východisko formulace veřejné politiky vůči neziskovému sektoru
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2018 06:53

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 9. 2018 06:53, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému