ŘEHŮŘEK, Radim and Petr SOJKA. Gensim -- Statistical Semantics in Python. In EuroScipy 2011, Paris. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Gensim -- Statistical Semantics in Python
Name in Czech Gensim -- statistická sémantika v Pythonu
Authors ŘEHŮŘEK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr SOJKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition EuroScipy 2011, Paris, 2011.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW conference programme poster
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00053512
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) statistická sémantika;gensim;Python;LDA;SVD
Keywords in English statistical semantics;gensim;Python;LDA;SVD
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 17. 4. 2012 22:37.
Abstract
\texttt{Gensim} is a pure Python library that fights on two fronts: 1)~digital document indexing and similarity search; and 2)~fast, memory-efficient, scalable algorithms for Singular Value Decomposition and Latent Dirichlet Allocation. The connection between the two is unsupervised, semantic analysis of plain text in digital collections. Gensim was created for large digital libraries, but its underlying algorithms for large-scale, distributed, online SVD and LDA are like the Swiss Army knife of data analysis---also useful on their own, outside of the domain of Natural Language Processing.
Abstract (in Czech)
\texttt{Gensim} je knihovna naprogramovaná jazyce Python, která je užitečná na dvou frontách: 1) pro indexaci elektronických dokumentů a pro podobnostní hledání; a 2) pro rychlou, paměťově omezenou a efektivní škálovatelnou implementaci algoritmů pro Singular Value Decomposition a Latent Dirichlet Allocation. Vazba mezi oběma užitími je semantická analýza textů (bez učitele) v rozsáhlých digitálních kolekcích a knihovnách. Gensim byl vytvořen pro velké digitální knihovny, ale jím implementované algoritmy pro velké, distribuované, online užití SVD a LDA jsou švýcarským nožíkem analýzy dat a jako takové jsou užitečné i mimo doménu Natural Language Processing.
Links
LC536, research and development projectName: Centrum komputační lingvistiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Centrum komputační lingvistiky
250503, interní kód MUName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union
PrintDisplayed: 7. 10. 2022 11:46