VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Petr TONEV and Daniel SEIDENGLANZ. Geografie cestovního ruchu České republiky (Geography of tourism in the Czech Republic). první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 318 pp. ISBN 978-80-7380-340-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geografie cestovního ruchu České republiky
Name (in English) Geography of tourism in the Czech Republic
Authors VYSTOUPIL, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin ŠAUER (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Andrea HOLEŠINSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Josef KUNC (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr TONEV (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Daniel SEIDENGLANZ (203 Czech Republic).
Edition první. Plzeň, 318 pp. 2011.
Publisher Aleš Čeněk
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/11:00050695
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7380-340-7
Keywords (in Czech) geografie; cestovní ruch; Česká republika
Keywords in English geography; tourism; Czech Republic
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Martin Šauer, Ph.D., učo 11092. Changed: 14/3/2013 16:14.
Abstract
Publikace přináší výsledky více než třicetiletého výzkumu geografické problematiky cestovního ruchu v ČR. Publikace je ve věcné a obsahové rovině členěna do následujících hlavních problémových okruhů - geografický výzkum cestovního ruchu a rekreace v ČR - stručná historie vývoje cestovního ruchu v ČR - potenciál a předpoklady rozvoje rozvoje cestovního ruchu - základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu - hlavní formy a druhy cestovního ruchu - hosté a návštěvnost - geografická regionlaizace cestovního ruchu ČR - regionální profily
Abstract (in English)
This monograph is a summary of more than thirty years when the geographical research in the field of tourism in the Czech Republic has been carried out. The publication itself is divided into nine basic parts (problem areas): brief summary of geographical research in tourism in the Czech Republic; history of tourism development in Czech Republic, analysis and assessment of basic preconditions and factors for tourism; development and spatial localisation of accommodation facilities in the Czech Republic and on selected sport-recreational infrastructure; main forms and types of tourism in the Czech Republic; structural analysis and assessment of domestic and foreign visitors;basic theoretical and methodical backgrounds as well as a practical application of regionalisation of tourism in the Czech Republic.
Links
MUNI/A/0961/2009, internal MU codeName: Geografie cestovního ruchu zemí střední Evropy (Acronym: GCRZSE)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
WB-08-04, research and development projectName: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR
Investor: Ministry for Regional Development of the CR, Research for the purposes of the Regions
PrintDisplayed: 20/9/2021 15:16