HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly
Authors HANDL, Zdeněk.
Edition Vyd. 4., dopl. V Brně, 149 s. 2007.
Publisher Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Other information
ISBN 9788070134597
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 24/12/2018 04:45.
PrintDisplayed: 25/1/2021 03:10